Välkommen till Forslunds Arkitekter!

Vi utformar miljöer för människor att leva och utvecklas i. Verksamheten är främst inriktad på nyproduktion av bostäder men vi jobbar också med ombyggnation, kommersiella lokaler och privatbostäder. Vi erbjuder kvalificerade arkitekttjänster för all typ av fastighetsutveckling i alla skeden.

Slakthusområdet Exteriör illustration
Kontoret

Vi är verksamma i alla skeden, från markanvisning till produktion och vår målsättning är, enkelt uttryckt, att alltid utveckla värden som är realiserbara. Balansen mellan värde och genomförbarhet är avgörande för resultatet. Projekterar gör vi utifrån vårt kvalitetssystem i BIM-miljö. 

Forslunds Arkitekter grundades våren 2021 av Stefan Forslund. Företaget är fortsättningen på tidigare, egen verksamhet i Amneby Forslund Arkitekter under 2013 – 2021 och egen verksamhet i Joliark under 2007 – 2013. Stefan har varit verksam som arkitekt sedan 2000.

Entré 2