Välkommen till Forslunds Arkitekter!

Vi utformar miljöer för människor att leva och utvecklas i. Verksamheten är främst inriktad på nyproduktion av bostäder men vi jobbar också med om- och tillbyggnation, kommersiella lokaler och privatbostäder. Vi erbjuder kvalificerade arkitekttjänster för all typ av fastighetsutveckling i alla skeden. 

Forslunds Arkitekter är verksamma från markanvisning till inflyttning och vår målsättning är, enkelt uttryckt, att alltid utveckla värden som är realiserbara, då det bara är de genomförbara värdena som syns i resultatet. Projekterar gör vi i BIM-miljö utifrån vårt kvalitetssystem.

Mycket av lite

Vi ska göra så mycket som möjligt av så lite som möjligt, det är vår målsättning i stort som smått. Att se vad som finns tillgängligt på platsen, i gruppen och projektet är utgångspunkten för att resurser inte ska spillas och belasta mer än nödvändigt. Det kanske är en definition av hållbarhet att enkelt uttryckt hushålla med resurser då allt i någon mån är begränsat. 

Våra byggnader

Under en längre tid har bygg- och fastighetsbranschen arbetat för att sänka byggnaders klimatpåverkan och energiförbrukning under förvaltningstiden.

Fokus för diskussionen läggs nu alltmer på utsläppen under uppförandet och vilka byggnadsmaterial som lämpar sig bäst. Vi har erfarenhet av de flesta byggsystem och produktionsmetoder och har på senare tid ritat flera hus med trästomme. Till exempel Tenhult i volymelement och Seldonet och Västerled i korslaminerat trä där de senare även är miljömärkta med Svanen. 

Bakgrund

Forslunds Arkitekter grundades 2021 av Stefan Forslund. Företaget är fortsättningen på tidigare, egen verksamhet i Amneby Forslund Arkitekter under 2013 – 2021 och egen verksamhet i Joliark under 2007 – 2013. Stefan har varit verksam som arkitekt sedan 2000.