Alba

Omfattning: 60 bostadsrätter med underbyggt garage Plats: Västerled/Nyängsvägen, Äppelviken, Bromma
Byggherre: Abacus, Järntorget
Skede: Inflyttat
Medverkande:  Stefan Forslund, Anna Grundmark, Tove Grönroos, Ruusa Viljanen Rossi, Dieke Luursema, Elenor Engblom

Åtta små punkthus vid Stora Mossen

Åtta små punkthus radar upp sig som ett pärlband längs Västerled och Nyängsvägen. Den glesa placeringen möjliggör en visuell kontakt och passage mellan rekreationsområdet i Skidbacksskogen och gatan. Hela bebyggelsen knyts samman av ett underjordiskt garage. Husen ansluter till kringliggande bebyggelses skala i tre till fyra våningar.