Alba

Omfattning: 60 bostadsrätter med underbyggt garage Plats: Västerled/Nyängsvägen, Äppelviken, Bromma
Byggherre: Abacus, Järntorget
Skede: Inflyttat
Medverkande:  Stefan Forslund, Anna Grundmark, Tove Grönroos, Ruusa Viljanen Rossi, Dieke Luursema, Elenor Engblom

Alba Sitplan

Åtta små punkthus vid Stora Mossen

Åtta små punkthus radar upp sig som ett pärlband längs Västerled och Nyängsvägen. Den glesa placeringen möjliggör en visuell kontakt och passage mellan rekreationsområdet i Skidbacksskogen och gatan. Hela bebyggelsen knyts samman av ett underjordiskt garage. Husen ansluter till kringliggande bebyggelses skala i tre till fyra våningar.

Alba 209
Alba 407
Alba 393
Alba plan 10
Alba plan 11
Alba plan 13