Alba

Plats: Västerled/Nyängsvägen, Äppelviken, Bromma
Omfattning: 60 bostadsrätter med underbyggt garage
Byggherre: Järntorget
Skede: Under uppförande
Medverkande:  Stefan Forslund, Anna Grundmark, Tove Grönroos, Ruusa Viljanen Rossi, Dieke Luursema, Elenor Engblom

Alba Perspektiv
Alba Sitplan

Åtta små punkthus vid Stora Mossen

Åtta små punkthus radar upp sig längs Västerled och Nyängsvägen. Under bostadshusen och gårdarna ligger garage för de boende. Avståndet mellan husen möjliggör en visuell kontakt och passage mellan rekreationsområdet i Skidbacksskogen och gatan. Husen ansluter till kringliggande bebyggelses skala i tre till fyra våningar.

Alba Entré