Ekolodet

Omfattning: 46 bostadsrätter varav 2 i parhus
Plats: Väsjö torg, Sollentuna
Skede: Bygglov
Byggherre: Nordr
Medverkande: Stefan Forslund, Anna Grundmark, Eveline Hüll & Emelie Frisk

Kvarteret Ekolodet ligger vid Väsjöbackens fot mot Väsjöns kommande kajpromenad. Bebyggelsen omfattar ett u-format lamellhus med lägenheter och ett parhus. Lägenheterna varieras i storlek och grupperas kring fyra trapphus. Parhuset är två plus en indragen våning med takterrass.

Entréerna är genomgående från gata till gård med trapphusen mot gården så att alla bostäder får ta del av omgivning och utsikt och gården får så mycket dagsljus som möjligt.

Detaljplanen för hela Väsjö Torg pekar ut en småskalig bebyggelse med variation i hushöjder och gestaltning. Flerbostadshuset är tre våningar plus en indragen fjärde. Mot kvarterets utsida ligger takterrasser och mot norr snedtak med takfönster. Parhuset får individuellt lutande tak för att få ner ljus på gården.

Fasaderna kläs i trä och taken med sedum. Flerbostadshuset delas in i mindre enheter med eget uttryck där kulör och panelsättning varierar.