Katrineholm

Omfattning: 27 lägenheter
Plats: Stortorget, Katrineholm
Byggherre: Katrineholms Fastighets AB
Skede: Allmän tävling, Motto ’Mitt Katrineholm’
Medverkande: Stefan Forslund och Natasa Vukosavljevic

Stortorget är en del av det större stadsrummet där järnvägen, Stationsplan och den nordliga axeln i Bievägen ingår, vilka tillsammans utgör centrum av Katrineholm. Att en byggnad som ska placeras här bör ha ambitionen att samla staden är självklart. Byggnaden bör utgå från att knyta den norra sidan av staden till den södra för att visuellt överbrygga den barriär som järnvägen utgör och på så sätt bli en byggnad för hela Katrineholm.

Stortorget omgärdas av bebyggelse på tre sidor. I söder ligger en blandad charmig gatubebyggelse. I öster och väster flankeras det av mera samlade byggnader som på ett monumentalt sätt möter platsen. Deras utgångspunkt är den öppna platsen framför dem. I norr är torget öppet mot järnvägen och Fabriksgatan, på ont och på gott; å ena sidan bidrar öppenheten till torgets centrala position, å andra sidan utgör närheten en störning genom buller och omöjliggör en södervänd plats i lä.

’Mitt Katrineholm’ står på Stortorget, i Bievägens förlängning vid det frekventa gångstråket där torget har kontakt med stationen och Stationsplan genom järnvägsundergången. Med en storskalig vänlighet skapas ett landmärke som samlar den monumentala urbana bebyggelsen kring järnvägsstationen i norr med de mer intima och stadsmässiga gaturummen kring Stortorget i söder. I förlängningen av det Kullbergska husets östra gatufasad mot Bievägen möter ’Mitt Katrineholms’ östra fasad. På så vis förstärks den nord-sydliga axeln som sträcker sig mellan landsbygd i norr och centrumets nav i söder – i händelsernas centrum uppstår en dynamik mellan nytt och gammalt.

’Mitt Katrineholm’ består av en lång och låg envåningsbyggnad, samt ett tio våningar högt bostadshus. Den låga byggnaden är transparent av stål och glas med ett planterat tak, fylld av aktiviteter som kommunicerar med den urbana kontexten. Byggnaden skapar en tyst, vindskyddad och lugnare sida mot torget i söder – liksom en livfull, och väl solbelyst behaglig plats mitt i stadens centrum. Genom sin låga höjd och transparens bevaras den visuella kontakten mellan torget, godsmagasinet, bussterminalen och järnvägsstationen i norr och kvarteren Katrineholm och Pionen behåller en rymd framför sig. Den prunkande växtligheten på taket kompletterar det nya torget med en vacker utsikt för alla som brukar det. Byggnaden är illustrerad som en mindre saluhall – delikatessbutiker, krog, bar och café – ett utmärkt inslag i stadens torgmiljö men användningsområdena kan självfallet vara flera.