Kristinebergshöjden

Omfattning: 29 000 kvm ljus BTA
Plats: Kungsholmen, Stockholm
Skede: Vinst, Parallellt Uppdrag 2012
Byggherre: Ncc & Svenska Bostäder
Medverkande: Stefan Forslund & Magnus Stolth (Joliark)

Plan grönska-Kristinebergshöjden

Området mellan Kristinebergs slottspark och Essingeleden är idag något av ett mellanrum. Det ligger högt och ljust med mycket synliga berghällar och gamla ekar, bland annat den 800-åriga Birger Jarls ek. Nedanför ligger det lilla Kristinebergs Slott.

Det parallella uppdraget var att föreslå en struktur och volym för bostadsbebyggelse mellan den planerade ”Långa gatan”, som ska löpa från Alice Lyttkens gata i söder till Lindhagensgatan i norr, och Kristinebergs slottspark i väster. Den bergiga platsen lutar mot fruktträdgården i slottsparken. Platsen är bullerstörd från Essingeleden och Bromma flygfält. Mellan ”Långa gatan” och Essingeleden planeras en kontorsbyggnad som ska skärma av det värsta trafikbullret.

Förslaget utgår från att ge det lilla slottet en stor roll i stadsdelen. Bebyggelsen delas i tre smala kvarter som alla är öppna mot slottsparken och kvällssolen i sydväst. Gaturummen mellan kvarteren behåller och förstärker kontakten mellan den planerade ”Långa gatan” och Kristinebergs Slottsväg som löper längs slottsanläggningen. Byggnadskropparna är relativt smala, elva meter, för att anpassa sig till slottets huvudbyggnad och klara dagsljuskraven i de tätt liggande kvarteren. Närmast slottet är husen fyra våningar och växer sedan upp till nio uppe på berget.