Margretero

Omfattning: 122 lägenheter, 12 radhus, förskola & lokaler
Plats: Mariehäll, Stockholm
Skede: Inflyttat 2013
Byggherre: Besqab & Einar Mattsson
Medverkande: Per Johansson, Stefan Forslund, Stina Johansson & Christina Silfverhjelm (Joliark)

Kvarteret Margretero består av fem lamellhuskroppar, fyra högre flerfamiljshus i ljus puts och en lägre radhuslänga i mörk träpanel. De högre husen står i öst-västlig riktning och blickar ut över ålandsskapet. Radhuslängan ligger i kvarterets framkant, längs ån. I bottenvåningen mot Bällstavägen i söder ligger förskola och lokaler.

Under hela kvarteret ligger en gemensam grundplatta för att stabilisera det tjocka lerlager som kvarteret byggts på. Mellan platta och gårdsbjälklag ligger garage och tekniska utrymmen.