Nordanvägen

Omfattning: 35 rad- & parhus
Plats: Grimsta, Upplands Väsby
Skede: Detaljplan
Byggherre: Lean Bostad
Medverkande: Stefan Forslund, Alvaro Albaizar, Anna Grundmark och Eveline Hüll

Nordanvägen Översikt
Situatuationsplan

Winnanssons handelsträdgård utvecklas med nya bostäder där vi tar fram en detaljplan med par- och radhus. I kvarterets mitt får området en gemensam samlingspunkt i växthuset som också utgör ett minne från platsens historia. Bostäderna grupperas utefter de nydragna gatorna, runt gården mellan husen.

Bebyggelsen färgsätts enligt mönstret i omgivningen men textur på fasad och tak är samtida. Taket kläs med plana tegelpannor och fasaderna med träpanel som skapar en tydlig relief.