Väsjö Torg 1, Sollentuna

Omfattning: 31 lägenheter, 1 radhus och lokaler 
Plats: Väsjön, Sollentuna
Skede: Vunnen markanvisning
Byggherre: Lean Bostad
Medverkande: Stefan Forslund

Väsjön Perspektiv 3
Väsjön A Sitplan Web

Förslagets huvudidé är att skapa en småskalig stadsdel där varje hus eller del av hus får en egen karaktär. Generellt är husen placerade utefter gatan med trottoar mot fasad med undantag för stadsradhusets lilla förgård. Alla hus har sadeltak med varierad utformning. Alla entréer ges en individuell utformning, material, kulör, placering och form. Tak med rätt förutsättningar utrustas med solpaneler.