Rio

Omfattning: Restaurering balkonger
Plats: Ladugårdsgärdet, Stockholm
Byggherre: SSSB
Skede: Bygglov
Medverkande:  Stefan Forslund, Tove Grönroos

leonie


I Leonie Geisendorfs anda

På Gärdet ligger ett av den betydelsefulla arkitekten Leonie Geisendorfs mindre kända byggnader, studentbostadshuset Fyrtalet. Byggnaden är blåklassad vilket innebär att bebyggelsen bedöms ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. 

Byggnaden är ett exempel på 1960-talets modernistiska stilideal, en ljus låda vilar på betongpelare ovan en indragen volym i tegel. 

Balkongplattorna är brädformsgjutna med ett oregelbundet mönster vilka ses som ett tydligt exempel på Geisendorfs säregna stil. Materialen såsom obehandlad betong, ljusgrå skivmaterial, varmgalvaniserat stål och tegel är karaktäristiska för arkitekten och för tiden.

Foto:  Leonie Geisendorf
Fotograf: Herman Rönninge, Svenska Dagbladet 27/9 1957

På grund av karbonatisering av betongen i befintliga balkongplattor måste dessa bytas ut. Det karaktäristiska mönstret i plattornas undersidor återskapas och ursprunglig stålstomme i balkongräcke återmonteras och kompletteras för att klara kraven på säkerhet.

Vid en ombyggnation på 1990-talet byttes balkongräckets fibercementskivor ut och fick annan höjd och bredd och insidan av räcket kläddes med kompaktlaminat. Dessa tas nu bort och ersätts av en ny skiva på utsidan med ursprungliga mått och en perforerad plåt på insidan för att möta dagens krav på säkerhet.

Balkongplattorna gjuts mot sågad brädform med ursprungligt mönster i bredderna 1 – 3″.