Rio

Omfattning: Restaurering balkonger
Plats: Ladugårdsgärdet, Stockholm
Byggherre: SSSB
Skede: Färdställt 2023
Medverkande:  Stefan Forslund, Tove Grönroos

Rio7 0479b

I Leonie Geisendorfs anda

På Gärdet ligger ett av den betydelsefulla arkitekten Leonie Geisendorfs mindre kända byggnader, studentbostadshuset Fyrtalet. Byggnaden är blåklassad vilket innebär att bebyggelsen bedöms ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. 

Leonie Geisendorf fotograferad av Herman Rönninge, Svenska Dagbladet 27/9 1957

Byggnaden är ett exempel på 1960-talets modernistiska stilideal, en ljus låda vilar på betongpelare ovan en indragen volym i tegel. Obehandlad betong, ljusgrå skivmaterial, varmgalvaniserat stål och tegel är karaktäristiska för både arkitekten och tiden.

Balkongplattorna behövde gjutas om då betongen hade karbonatiserats. Den hade spruckit upp och bitar börjat falla ur. 

Det oregelbundna mönstret på balkongplattornas undersida är ett tydligt exempel på Geisendorfs säregna stil. Betongen är gjuten mot brädform med varierande bredder i två till fyra tum där tjockleken skiljer en halv tum på varannan bräda.

Huset genomgick en större fasadrenovering på 1990-talet och balkongräcket byggdes då delvis om. Det flyttades ut och fick nya fibercementskivor med annan höjd och indelning än ursprunget. Insidan av räcket kompletterades med en vit kompaktlaminatskiva.

De nya balkongplattorna är gjutna på plats efter uppmätning av ursprungligt mönster. Räckets stålstomme har återbrukats, den har rätats ut och fått en ny galvanisering. Den är klädd med nya skivor på utsidan, indelade i ursprungligt mönster och insidan av räcket har kompletterats med ett galvaniserat nät för att klara kraven på barnsäkerhet.