Seldonet, Sigtuna Stadsängar

Omfattning: 53 bostadsrätter
Plats: Sigtuna Stadsängar, Sigtuna
Byggherre: Obos
Skede: Under uppförande
Medverkande: Stefan Forslund, Tove Grönroos, Anna Grundmark, Marcus Göhle, Denise Hanna Kassab & Eveline Hüll

Seldonet illustration

Projektet är en del av Sigtuna kommuns utbyggnad i Sigtuna Stadsängar. Stadsdelen ligger i anslutning till gamla Sigtuna och präglas av småskalighet, variation och hållbarhet. Kvarteret Seldonet ligger i södra delen, mot det gamla Sigtuna.

Huset byggs helt i trä och är miljömärkt med Svanen. Stommen utgörs av bärande fasader och bjälklag av KL-trä. Fasaden kläs med träpanel liksom merparten av gamla Sigtunas bebyggelse. Huskroppen delas in i mindre delar med tre gestaltningar; en färgstark, en mörk och en rå. Den färgstarka har falurött tak, fasad, fönster och balkonger som kompletteras med rött tegel i sockelvåningen. Den råa har grånat trä på fasad, balkonger i grå betong med naturanodiserade balkongräcken och mörkgrå tak och fönster som kompletteras med en varmgrå puts i sockelvåningen. Den mörka gestalten har gråsvart tak, fasad, fönster och balkonger och kompletteras med en gråsvart puts i sockelvåningen.