Skogsvallen

Omfattning: 31 bostäder, varav 30 i parhus & 1 enfamiljshus
Plats: Hjulsbro, Linköping
Skede: Bygglov, vinst markanvisningstävling
Byggherre: Kamelia
Medverkande: Stefan Forslund, Eveline Hüll

Husen placeras regelbundet i en harmonisk rytm utefter de krökta gaturummen. De smala huskropparna erbjuder visuell kontakt mellan gatan och parken bakom. 

Alla tomter har en tydlig fram- och baksida inramade av lummig grönska med en ombonad karaktär. Tillsammans med samtida arkitektonisk gestaltning, skapas en modern trädgårdsstad. Skogsvallen exploateras av flera aktörer och området får en varierad bebyggelse med rad-, par- och flerfamiljshus.  

Husen byggs helt i trä och fasader kläs av stående, slät träpanel med genomgående stående och liggande läkt som fodrar öppningar och delar in fasaderna. Färgsättningen av bebyggelsen varieras enligt två principer där varannan fasad är ljus och varannan mörk. Vart fjärde hus har gröna, svarta, röda eller gula dörr- och fönstersnickerier. Ambitionen är att genom detta skapa en lugn och harmonisk gestaltning av bebyggelsen, samtidigt som husen får en individuell karaktär.