Tenhult

Omfattning: 51 hyresrätter varav 39 i trygghetsboende
Plats: Nergårdsvägen, Tenhult, Jönköping
Skede: Bygglov
Byggherre: Kamelia
Medverkande: Stefan Forlsund, Tove Grönroos & Eveline Hüll

Tenhult Fasad illustration 2

Tenhult med sina drygt 3000 invånare ligger cirka femton kilometer sydväst om Jönköping, i samma kommun. I ortens norra del ligger en nedlagd skola för hushållerskor som ska ersättas av bostäder med hyresrätter och trygghetsboende. En av de befintliga byggnaderna från 1930-talet bevaras och står modell för två nya husvolymer.

Den nya bebyggelsen omfattar fyra hus, två mindre placerade längs Nergårdsvägen och två större punkthus placerade längre in på den sydvästsluttande fastigheten.

Det mindre huset utgår från det bevarade husets proportioner, form och färg och placeras i samma förhållande till gaturummet. Alla hus byggs med volymelement i trä och kläs med fasadpanel på plats.

Tenhult Gatusektion