Boländerna

Omfattning: 97 hotellägenheter
Plats: Boländerna, Uppsala
Byggherre: Genova
Skede: Bygglov
Medverkande: Stefan Forslund & Tove Grönroos

Området domineras av stora gaturum, parkeringar och byggnader med en mycket ändamålsenlig karaktär. Bebyggelsen rymmer handel, mindre kontorsbyggnader och industrier som gestaltas av tillfällig karaktär eller handelskedjornas varumärken. 

Vår byggnad byggs helt i trä vilket lämnar ett tydligt avtryck på fasadens utformning. Ytterhöljet har en stående locklistpanel i två tjocklekar som med relief artikulerar rytmen i fasaden. Fasaden delas i liggande och stående delar för att göra byggnadens storlek greppbar.